Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie COMPENSA S.A. - Filia Ubezpieczeń Indywidualnych

Address

Al. I Armii Wojska Polskiego 7a, 15-102 Białystok

Tel.

+48 856 760 026, +48 856 760 028, +48 856 760 933

Country

Poland

WWW

Email

Activity

insurance and pension funding, except compulsory

Description

sprzedaż ubezpieczeń grupowych i indywidualnych, ubezpieczenia