Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Ubezpieczeniowe ALLIANZ Polska S.A. - Agencja Małgorzata Szymkowiak

Address

Al. Jana Pawła II 12, 64-100 Leszno

Tel.

+48 655 294 046, +48 607 277 011, +48 655 294 038

Country

Poland

WWW

Email

Activity

insurance and pension funding, except compulsory

Description

ubezpieczenia