Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Usług Ubezpieczeniowych i Obsługi Ryzyka TUR Sp. z o.o.

Address

Sabały 3, 02-174 Warszawa

Tel.

+48 224 319 100, +48 224 319 105, +48 224 319 199

Country

Poland

WWW

Email

Activity

insurance and pension funding, except compulsory; securities, financial advice, currency exchange

Description

Członek Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.