Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - Oddział Regionalny

Address

Warszawska 2, 15-063 Białystok

Tel.

+48 857 435 106, +48 857 435 705

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; higher education, universities, polytechnics; business, employers and professional organizations

Description

organizacje profesjonalne, szkoła średnia, liceum ogólnokształcące