Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - Oddział Regionalny we Włocławku

Address

Pl. Wolności 3/4, lok. 6, 7, 87-800 Włocławek

Tel.

+48 544 116 464

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; higher education, universities, polytechnics; business, employers and professional organizations

Description

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Studium Eksternistyczne
Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych