Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS

Address

Al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin

Tel.

+48 914 340 788

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; membership organizations

Description

stowarzyszenie kulturalne, organizacje charytatywne