Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Twoja Szkoła - Toruń

Address

Dziewulskiego 2, 87-100 Toruń

Tel.

+48 566 455 953, +48 800 155 525

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące na podbudowie szkoły zasadniczej
Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej
Prywatna Szkoła Policealna