Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Twoja Szkoła - Włocławek

Address

Bukowa 9, 87-800 Włocławek

Tel.

+48 542 311 609, +48 800 155 525

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące na podbudowie szkoły zasadniczej
Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej
Prywatna Szkoła Policealna