Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

UNI-STAT Badania i Projekty Europejskie dla Biznesu Robert Bartłomiejski, Jordan Klimek S.C.

Address

Żubrów 6, pok. 10, 71-617 Szczecin

Tel.

+48 660 698 730, +48 600 977 729

Country

Poland

WWW

Email

Activity

securities, financial advice, currency exchange; market research and public opinion polling surveys; business and management consulting

Description

wnioski unijne, fundusze unijne, dofinansowania z UE
konsulting, doradztwo
badania marketingowe, społeczne, konsultacje społeczne
analizy statystyczne