Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Unia Miasteczek Polskich - Biuro Zarządu w Wołowie

Address

Rynek Ratusz 1, UMiG, 56-100 Wołów

Tel.

+48 713 191 324, +48 713 191 305, +48 713 191 307

Country

Poland

WWW

Email

Activity

membership organizations

Description

organizacja zrzeszająca małe miasta i gminy, organizacje społeczne