Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technoogii UW

Address

Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

Tel.

+48 225 540 730

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; business, employers and professional organizations

Description

organizacje społeczne, badania naukowe