Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi - II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Address

Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

Tel.

+48 426 393 500, +48 426 393 509, +48 426 393 505

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital

Description