Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi - Klinika Kardiologii Interwencyjnej, Kardiodiabetologii i Rehabilitacji Kardiologicznej

Address

Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

Tel.

+48 426 393 563

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital

Description