Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital GUMed - Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

Address

Smoluchowskiego 17, CMI IV p., 80-214 Gdańsk

Tel.

+48 583 493 010, +48 583 493 715

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital

Description