Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital GUMed Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych

Address

Dębinki 7, bud. 25, 25a, 80-211 Gdańsk

Tel.

+48 583 492 650, +48 583 492 655, +48 583 492 748

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital

Description