Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital GUMed Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

Address

Smoluchowskiego 17, bud. CMI I p., 80-214 Gdańsk

Tel.

+48 583 493 640, +48 583 493 650

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital

Description

Oddział E
Oddział Endoskopowy
Samodzielna Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej