Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital GUMed - Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

Address

Dębinki 7, bud. 8 II p., 80-211 Gdańsk

Tel.

+48 583 492 527, +48 583 492 624, +48 583 492 503

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital

Description