Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital GUMed - Klinika Neurologii Dorosłych

Address

Dębinki 7, bud. 15, 80-211 Gdańsk

Tel.

+48 583 492 300, +48 583 492 397, +48 583 492 320

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital

Description