Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku - Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych

Address

Dębinki 7, bud. 7, 8, 80-211 Gdańsk

Tel.

+48 583 492 840, +48 583 493 715, +48 583 492 841

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital

Description