Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet dla Wszystkich - Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Address

Gołębia 24, 31-007 Kraków

Tel.

+48 124 310 664

Country

Poland

WWW

Email

Activity

membership organizations

Description

działanie na rzecz zwiększania dostępu osób niepełnosprawnych do edukacji