Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Gdański - Instytut Oceanografii, Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego

Address

Al. Marsz. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia

Tel.

+48 585 236 831, +48 585 236 678

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa, badania naukowe