Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Gdański - Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii - Katedra Ekologii Roślin

Address

Al. Legionów 9, 80-441 Gdańsk

Tel.

+48 585 201 689, +48 583 412 016

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics

Description

Pracownia Ekologii Wód Słodkich
Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki