Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach - Międzywydziałowe Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Address

Kościuszki 13, 25-310 Kielce

Tel.

+48 413 496 815, +48 413 496 819

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa