Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Matematyki i Informatyki Collegium Mathematicum

Address

Umultowska 87, 61-614 Poznań

Tel.

+48 618 295 305, +48 618 295 315

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa, badania naukowe