Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Neofilologii - Instytut Lingwistyki Stosowanej

Address

28 Czerwca 198, 61-485 Poznań

Tel.

+48 618 292 925, +48 618 292 933, +48 618 292 926

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa