Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Chemii - Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki

Address

Gagarina 7, 87-100 Toruń

Tel.

+48 566 114 308, +48 566 114 837

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa, badania naukowe