Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum - Wydział Ochrony Zdrowia - Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

Address

Kopernika 25, 31-501 Kraków

Tel.

+48 124 214 010, +48 124 247 281, +48 124 294 872

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities

Description

Zakład: Zarządzania Pielęgniarstwem, Pielęgniarstwa Klinicznego, Pielęgniarstwa Środowiskowego, Pedagogiki Medycznej, Filozofii i Bioetyki, Psychologii Zdrowia, Biologii Rozwoju Człowieka
Pracownia: Podstaw Opieki Położniczej, Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa