Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Jagielloński - Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Address

Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Tel.

+48 126 645 530, +48 126 645 854

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics

Description

szkolnictwo uniwersyteckie, szkoła wyższa, badania naukowe