Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Jagielloński - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Address

Gronostajowa 7, pok. 3.0.17, 30-387 Kraków

Tel.

+48 126 645 415

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa