Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych

Address

Al. Lotników 32/46, bud. XV, 02-668 Warszawa

Tel.

+48 228 471 651

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa