Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Politologii

Address

Pl. Litewski 3, 20-080 Lublin

Tel.

+48 815 324 278, +48 815 326 238, +48 815 326 230

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa