Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - II Katedra Pediatrii - Klinika Endokrynologii i Daibetologii Wieku Rozwojowego

Address

Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Tel.

+48 618 480 291, +48 618 491 481, +48 618 491 555

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa, badania naukowe