Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Katedra i Klinika Onkologii Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego - Oddział Chemioterapii Nowotworów

Address

Łąkowa 1/2, 61-878 Poznań

Tel.

+48 618 549 038

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics; hospital

Description