Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej

Address

Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Tel.

+48 618 691 275, +48 618 691 684

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics; hospital

Description

badania naukowe, szpital, szkoła wyższa