Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Wydział Farmaceutyczny - Katedra i Zakład Farmakognozji

Address

Święcickiego 4, Collegium prof. Chmiela, 60-781 Poznań

Tel.

+48 618 546 701

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa, badania naukowe