Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Wydział Lekarski II - I Klinika Kardiologii

Address

Długa 1/2, 61-848 Poznań

Tel.

+48 618 549 146, +48 618 549 094

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics; hospital

Description

szkoła wyższa, szpital