Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Wydział Nauk o Zdrowiu - Dziekanat

Address

Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań

Tel.

+48 618 612 223, +48 616 559 288, +48 616 559 224

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa