Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego - Wydział Nauk o Zdrowiu - Katedra Biologii i Ochrony Środowiska

Address

Długa 1/2, 61-848 Poznań

Tel.

+48 618 549 178

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa, badania naukowe