Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Gospodarstwo Doświadczalne w Czesławicach

Address

Czesławice 1g/1, 24-140 Nałęczów

Tel.

+48 815 015 908

Country

Poland

WWW

Email

Activity

agriculture, hunting

Description

bydło, owce, trzoda chlewna