Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Katedra Ekonomiki Przetwórstwa, Marketingu i Konsumpcji

Address

Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Tel.

+48 618 487 122, +48 618 487 108

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa