Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Wydział Ogrodniczy - Katedra Fizjologii Roślin

Address

Wołyńska 35, 60-637 Poznań

Tel.

+48 618 487 179

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa