Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Address

Chełmońskiego 38c, 51-630 Wrocław

Tel.

+48 713 452 556

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa