Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - WHiBZ - Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny - Zakład Higieny Zwierząt i Środowiska Hodowlanego

Address

Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

Tel.

+48 126 624 109, +48 126 624 141

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa, badania naukowe