Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Śląski w Katowicach - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Cieszynie

Address

Bielska 62, 43-400 Cieszyn

Tel.

+48 338 546 138

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa