Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Szczeciński - Wydział Matematyczno-Fizyczny - Instytut Fizyki

Address

Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Tel.

+48 914 441 227, +48 914 441 226

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa, badania naukowe