Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Szczeciński - Wydział Matematyczno-Fizyczny - Katedra Edukacji Informatycznej i Technicznej

Address

Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Tel.

+48 914 441 215, +48 914 441 282

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa