Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Warszawski - Świętokrzyska Stacja Naukowa Wydziału Geologii

Address

Bocheniec 55a, 28-366 Małogoszcz

Tel.

+48 413 855 465

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa, badania naukowe