Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Warszawski - Wydział Fizyki -Instytut Fizyki Teoretycznej im. Wojciecha Rubinowicza - Katedra Teorii Cząstek i Oddziaływań Elementarnych

Address

Pasteura 5, 02-093 Warszawa

Tel.

+48 225 532 949

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa, badania naukowe