Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Warszawski - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych -Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Address

Krakowskie Przedmieście 30, 00-325 Warszawa

Tel.

+48 225 521 512

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa, badania naukowe