Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Uniwersytet Warszawski - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych - Mazowiecki Ośrodek Geograficzny

Address

Murzynowo 34, 09-413 Sikórz

Tel.

+48 242 612 695

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa, badania naukowe